lnwshop logo

กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ

กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ
กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 1กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 2กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 3กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 4กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 5กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 6กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 7กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 8กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 9กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 10กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 11กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 12กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 13กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 14กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 15กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 16กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 17กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 18กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 19กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 20กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 21กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 22กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 23กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 24กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 25กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 26กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 27กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 28กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 29กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 30กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 31กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 32กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 33กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 34กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 35กระเป๋าสะพายวินเทจเรโทร สีน้ำตาล ดีไซน์นี้เป็นแบบสะพายหรือหิ้วเท่านั้น มีไซส์ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28 นิ้ว หนัง PU high grade เป็นงาน Made to Order ราคาสินค้าอยู่ด้านในค่ะ thumbnail 36
หมวดหมู่ กระเป๋าเดินทางดีไซน์วินเทจเรโทรสไตล์เกาหลี PU high grade & Pigskin & หนังแท้ (Made to Order)
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า Pre-Order
แก้ไขล่าสุด 4 ม.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

  กระเป๋าเดินทางดีไซน์วินเทจเรโทรทุกรุ่น ส่งฟรี ems/Kerry 

 

 สินค้านี้เป็นสินค้า Made to Order นำเข้านะคะ รอรับสินค้าประมาณ 30-45 วัน

 หรืออาจช้ากว่านี้ หากติดปัญหาวัตถุดิบหมด หรือ วันหยุดราชการทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

บอกความเป็นคุณในทุกทริป ด้วยกระเป๋าเดินทางคู่ใจ

Vintage Retro Luggage

So Cool With Vintage Retro Luggage

คลาสสิค มีสไตล์ กับกระเป๋าเดินทางวินเทจเรโทร

 

 

 

 

 

กระเป๋าเดินทางดีไซน์วินเทจเรโทร สไตล์เกาหลี

 

Korean Style / Japanese Style / European Style

 

 

 

สินค้านี้เป็นสินค้า Made to Order นำเข้านะคะ รอรับสินค้าประมาณ 30-45 วัน

หรืออาจช้ากว่านี้ หากติดปัญหาวัตถุดิบหมด หรือ วันหยุดราชการทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

Brown Classic Original

 

 Vintage Retro Suitcase

south Korea Style

 

  

วินเทจเรโทร ออริจินัล ดีไซน์

กระเป๋าวินเทจเรโทรดีไซน์นี้เป็นแบบถือ/สะพาย เท่านั้นนะคะ ไม่มีล้อลากค่ะ

ลูกค้าเลือกสั่งทำตามไซส์ที่ต้องการได้ค่ะ

หนัง PU high grade คุณสมบัติเทียบเคียงหนังแท้ ทนทานใช้นาน ไม่ลอกร่อน

วัสดุโลหะตกแต่งสีเงิน/บรอนซ์/ทอง

 

สายคาดกระเป๋า : ปุ่มแม่เหล็ก

ตั้งรหัสล็อคกระเป๋าได้ (โปรดจำรหัสด้วยนะคะ)

ดีไซน์ตกแต่งภายใน : ผ้าแคนวาสลายสก็อตสีเบจน้ำตาล*

(*ลายผ้าด้านในรุ่น Made to Order จะมีลายสก็อตสีเบจน้ำตาล กับ สีครีมนะคะ) 

 

 กระเป๋าเดินทางทุกรุ่นจัดส่งฟรีค่ะ (EMS / Kerry / ขนส่งเอกชนอื่น) 

 

 

 

 

  ราคากระเป๋าวินเทจเรโทร แบบหิ้ว/สะพาย (PU high grade) ไซส์อื่นๆ 

 

ไซส์ 12 นิ้ว (31x22x11cm.)  น้ำหนักประมาณ 1.2 kg.  ราคา  3,000.-

ไซส์ 14 นิ้ว (36x28x13cm.)  น้ำหนักประมาณ 1.5 kg.  ราคา  3,500.-

ไซส์ 12 และ 14 นิ้ว จะเป็นไซส์มาตรฐานของกระเป๋าวินเทจเรโทรแบบสะพายค่ะ

ไซส์ 18 นิ้ว (43x32x17cm.)  น้ำหนักประมาณ 2.0 kg.   ราคา  4,500.-

ไซส์ 20 นิ้ว (49x33x19cm.)  น้ำหนักประมาณ 2.2 kg.  ราคา  5,500.-

ไซส์ 22 นิ้ว (53x35x21cm.)  น้ำหนักประมาณ 2.6 kg.  ราคา  6,500.-

ไซส์ 24 นิ้ว (58x35x21cm.)  น้ำหนักประมาณ 3.0 kg.  ราคา  7,500.-

ไซส์ 28 นิ้ว (68x39x23cm.)  น้ำหนักประมาณ 3.5 kg.  ราคา  9,500.-

 

(ไซส์กระเป๋าอาจมีคลาดเคลื่อนจากที่ระบุประมาณ 1-2 cm. / น้ำหนักคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5kg. นะคะ)

 

 

  รีวิวรูปถ่ายกระเป๋าเดินทางวินเทจเป็นออเดอร์ของลูกค้าร้าน PopGirlCloset ค่ะ 

 

 

 

 

 ลูกค้าสามารถแจ้งสีและไซส์สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อมาได้เลยค่ะ 

โดยไม่ต้องกดสั่งซื้อผ่านระบบหน้าเว็บนะคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้าโดย

  Line id : popgirl9948 

หรือ inbox ทาง FB : PopgirlCloset

  

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

 

 ชำระเงินค่าสินค้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะ***

***ก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชี รบกวนตรวจสอบยอดเงินให้ตรงตามค่าสินค้าด้วยนะคะ
หากลูกค้าโอนยอดเงินเกินค่าสินค้า ทางร้านไม่สามารถดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยตรงได้ค่ะ (กรณีที่บัญชีให้โอนคืน ไม่ตรงกับที่โอนมาให้ทางร้านค่ะ)
ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอให้ทำการดึงเงินคืนเองค่ะหรือบัตรเครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียม (ทำรายการผ่านแอพ Shopee)

 

 

 

หากโอนเงินเรียบร้อย รบกวนแจ้งผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะคะ

 

 

 

รบกวนแจ้งโอนเงินผ่าน Line id : popgirl9948 หรือ inbox FB : m.me/popgirlvintage หรือ email : popgirlcloset@gmail.com นะคะ

ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยบิ๊กซี ลำลูกกา ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

สินค้านี้เป็นสินค้า Made to Order นำเข้านะคะ รอรับสินค้าประมาณ 30-45 วัน

หรืออาจช้ากว่านี้ หากติดปัญหาวัตถุดิบหมด หรือติดวันหยุดราชการทั้งในและต่างประเทศ

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าทั้งจำนวนได้เลย หรือ แบ่งจ่ายค่าสินค้าเป็นงวดได้ค่ะ

โดยแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 70% ก่อนสั่งซื้อ และ อีก 30% ชำระเมื่อสินค้ามาถึงไทยค่ะ


shopee.co.th/popgirlcloset

สินค้า

สินค้าใหม่

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม13,970 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด9,655 ครั้ง
เปิดร้าน22 ต.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

CONTACT US

0837709948

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านpopgirlcloset
ร้านpopgirlcloset
www.popgirlcloset.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
สินค้าลดราคา

สินค้าสุ่ม

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านpopgirlcloset
popgirlcloset
พรีออเดอร์นำเข้ากระเป๋าเดินทางดีไซน์วินเทจเรโทรสไตล์เกาหลี กระเป๋าเดินทาง PC+ABS ลายจุด Polka dot กระเป๋าเครื่องสำอาง Makeup Box สไตล์เกาหลี ดีไซน์เมคอัพอาร์ทติสท์ /จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นพร้อมส่งนำเข้าสไตล์เกาหลี Lady Ribbon Seoul Secret Odee&Cutie 2Sister Cliona Lady Blossoms เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์แบรนด์
เบอร์โทร : 0837709948
อีเมล : popgirlcloset@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก